• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Verkoop Eneco nog geen gelopen race!

10 sep 2017

Woudenberg, 9 september 2017

De voorgenomen verkoop van Eneco is nog geen gelopen race ondanks het feit dat de meerderheid van de aandelen zogenaamd al te koop zou staan.

In de eerste plaats zijn de berichten over gemeenten die willen verkopen dan wel houden alleen nog maar adviezen van het college van B&W aan de Raad. In de tweede plaats zijn de komende raadsbesluiten slechts voorlopige besluiten. Het definitieve besluit van een gemeente wordt pas genomen ná de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Toch lijkt de geadviseerde verkoop van Eneco geen gewonnen race. Greencrowd heeft afgelopen vrijdag nagenoeg alle (1.219 stuks) raadsleden van alle aandeelhoudende gemeenten een persoonlijke e-mail gestuurd met argumenten om tegen een verkoop van de aandelen Eneco te stemmen. Op vrijdag en zaterdag zijn er al 52 reacties gekomen uit 28 gemeenten. Van deze 52 reacties geven 25 aan tegen verkoop van het aandeel Eneco te zijn en 25 geven aan nog geen besluit te hebben genomen. Slechts 2 reacties geven aan vóór verkoop van het aandeel Eneco te zijn.

Opvallend is dat de reacties uit Dordrecht alleen tégen verkoop zijn en ook de reacties uit Rotterdam zijn tegen verkoop of hebben nog geen besluit genomen. In Delft zijn de meningen het meest verdeeld.

Wanneer wordt gekeken naar reacties per partij, dan zien we dat PvdA, GroenLinks en Christen Unie / SGP vooral tegen zijn en dat VVD, CDA en D66 grotendeels nog geen besluit hebben genomen.

De crowdfundingactie om Eneco in publieke handen te houden, loopt nog steeds goed door. De teller is de 18,7 miljoen gepasseerd en meer dan 1.900 mensen en bedrijven hebben zich aangemeld. Ruim 80% van de mensen die een motivatie achterlaten, geven aan dat Eneco in publieke handen moet blijven om de duurzame koers voort te kunnen zetten.

De tekst van de e-mail is hieronder weergegeven:

Geachte [naam raadslid],

U vertegenwoordigt namens [politieke partij] een deel van de inwoners van [gemeente], 1 van de 53 gemeenten die aandelen Eneco heeft.

Een aantal colleges van B&W heeft inmiddels kenbaar gemaakt hun aandelen Eneco te willen verkopen of juist te willen houden. Dit zegt nog helemaal niets, want u, de Raad, beslist. Maar zelfs dat niet, want pas ná de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar beslist de Raad die dan zit.

Wij vinden de verkoop van Eneco een slecht idee. Sterker nog: wij vinden het een héél slecht idee en om meerdere redenen. Ik heb er zelf inmiddels twee columns over geschreven. Deze kunt u hier vinden:

https://greencrowd.nl/nieuwsbericht/alles-op-groenalles-op-eneco

https://greencrowd.nl/nieuwsbericht/aandeelhouders-eneco-bezint-eer-ge-begint

De verkoop van Nuon en Essent laten duidelijk zien dat het aandeel duurzame energie van die twee partijen achteruit is gehold: hun duurzame energieproductie is gehalveerd! Dit terwijl de duurzame energieproductie van Eneco in dezelfde periode is verdrievoudigt. Wij zijn ervan overtuigd dat Eneco eenzelfde lot beschoren zal zijn bij verkoop aan een buitenlandse partij of aan een private equity partij. Want vergis u niet: vooral voor deze laatste is Eneco een hapklaar brokje om binnen twee jaar helemaal leeg te trekken en vol met schulden weer door te verkopen.

Eneco verkopen om de gemeentefinanciën weer op orde te brengen zoals sommige raadsleden tweeten, is als het tafelzilver verkopen om het eigen falen te maskeren: pennywise maar poundfoolish.

Wij zijn een initiatief gestart om Eneco in publieke handen te houden. Het liefst zien wij dat de gemeenten gewoon aandeelhouder blijven maar wanneer dit niet lukt, willen wij proberen om Eneco in handen van het publiek te houden. Hierbij hanteren wij het principe ‘one man, one vote’. Het maakt dus niet uit of je als deelnemer een ton investeert of een tientje: jouw stem telt net zo zwaar.

Inmiddels zijn wij de samenwerking aangegaan met Rescoop, de Europese koepel van energie coöperaties en DE Unie heeft zich deze week ook bij ons aangesloten. Samen richten wij nu de Enecoöperatie op, een coöperatie gericht op het aankopen van aandelen Eneco van de gemeenten die toch van hun aandelen af willen.

Ruim 1.900 mensen en bedrijven hebben al uitgesproken ons initiatief te ondersteunen. Velen hebben ook aangegeven waarom ze vinden dat Eneco in publieke handen moet blijven. Ik nodig u graag uit een kijkje te nemen op https://greencrowd.nl/project/eneco-burgerparticipatie om te zien hoe mensen reageren. Indien gewenst kan ik u ook een download aanleveren met daarin alle reacties (onze website laat alleen de 150 meest recente zien).

Binnenkort moet u uw stem uitbrengen. Stem dan tegen de verkoop van uw aandelen Eneco. Denk aan Essent, denk aan Nuon, denk aan ons klimaat.

Ik wens u heel veel wijsheid en een heel fijn weekend.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Zwang« Vorig nieuwsbericht Terug naar overzicht Volgend nieuwsbericht »
Inschrijven nieuwsbrief Bekijk alle projecten

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl