• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Misleiding alom…

09-05-2015 '} {seo_descr}

Naar aanleiding van de berichten van Tennet  en de ACM van de afgelopen weken over respectievelijk de reeds ingezette prijsdaling van elektriciteit en de verwachting dat deze de komende jaren nog verder zal zakken, had ik deze week al een column geschreven. Hierin spreek ik mijn verbazing uit over het feit dat er nog steeds partijen zijn die rendementsberekeningen laten zien waarin men rekent met energieprijsstijgingen de komende jaren in plaats van energieprijsdalingen.

Voorbeelden

In mijn eerdere column ging ik een weddenschap aan die ik dik maar dan ook dik heb gewonnen: binnen een tijdsbestek van drie uur had ik via Twitter meer dan dertig voorbeelden ontvangen van teksten waarin partijen, vaak verkopers van zonnepanelen, zich schuldig maken aan misleiding. Iets anders kan ik het helaas niet noemen.

De vraag is dan ook niet óf maar wanneer de ACM hierop ingrijpt. Overigens was ik niet de enige winnaar: het snelle aanleveren van zoveel voorbeelden heeft ervoor gezorgd dat ik € 1.000,- aan KiKa heb gedoneerd.

In mijn column had ik zelf al drie voorbeelden gegeven en naar aanleiding daarvan kwamen er dus ruim dertig bij, het gros van Peter Segaar (Polder PV) en van Henri Bontenbal.

Hieronder staan enkele voorbeelden waarvan sommige van echt grote partijen zoals Nefit en Greenchoice:

  • “de gemiddelde prijsstijging van de energie is ongeveer 8% per jaar”
  • “Bij een energieprijsstijging van 4% kan een rendement gerealiseerd worden van 11,5%”
  • “Elk jaar stijgt de energieprijs met zo’n 4%”
  • “stijging van de energieprijzen met 6% (gem. stijging tussen 1997 en 2010 was 7,6 %)”
  • “De afgelopen jaren is de energieprijs in Nederland fors gestegen. Gemiddeld met ongeveer 8% per jaar. Als die stijging doorzet, heeft de klant dus jarenlang een erg gunstig tarief.”
  • “Nu is het aannemelijk dat de energieprijzen niet gelijk blijven, maar juist stijgen. De laatste 10 jaar was de stijging ieder jaar gemiddeld 10%. “

De overheid

Allen die zich schuldig maken aan dit soort verkoperspraatjes, gaan zich nu verschuilen achter het feit dat vooral de energiebelasting is gestegen, dat de Opslag Duurzame Energie erbij is gekomen en dat de BTW is gestegen (van 19% naar 21%). Dit tikt allemaal natuurlijk lekker aan.

Hierbij komt dat zij zich ook nog eens kunnen verschuilen achter minister Kamp die in zijn antwoord op vragen over biomassa bijstook doodleuk een verwachting uitspreekt over een stijgende elektriciteitsprijs (zie de rij “correctiebedrag”).De minister gaat zelfs uit van een elektriciteitsprijsstijging van 75% in 2023 ten opzichte van 2016.

Tja, wie ben ik dan om hier iets van te vinden. Je kunt het al die verkopers van zonnepanelen dan niet eens kwalijk nemen toch? De minister zegt het immers zelf….

Maar ja, de minister is natuurlijk ook een soort verkoper. Hij verkoopt zijn eigen beleid, hoe kortzichtig dat soms ook is. Het vervelende is echter dat de Kamerleden het slikken als zoete koek, net als al die onwetende consumenten die zich in de luren laten leggen door verkopers met bij elkaar gefantaseerde tabellen over niet bestaande energieprijsstijgingen.

De echte cijfers

Neem eens een kijkje op www.polderpv.nl van eerder genoemde Peter Segaar. Peter heeft sinds 2002 de variabele componenten bijgehouden en komt op een gemiddelde prijsstijging per jaar (van 2002 tot en met 2014) van 2,34%. Dat is dus inclusief stijging van de energiebelasting, Opslag Duurzame Energie én BTW. Dit komt in de verste verte niet in de buurt van al die zes tot zelfs elf procent energieprijsstijgingen per jaar!

We worden dus massaal in de maling genomen, in de luren gelegd, voorgelogen, een oor aangenaaid.

Woekerpolissen in plaats van zonnepanelen

Het wordt tijd dat hier iets aan wordt gedaan. We moeten voorkomen dat we straks over een soort woekerpolissen spreken wanneer men het over investeringen in duurzame energie heeft.

Maar wie pakt de handschoen op? Vanuit de verkopers zal het waarschijnlijk niet komen en minister Kamp zie ik ook niet snel bijdraaien. Mijn hoop is daarom gevestigd op de ACM. Zij hebben zelf in ieder geval de vooruitziende blik dat de energieprijzen de komende jaren zeker niet zal stijgen. Laat staan met de genoemde vier, vijf, zes, zeven, acht, tien en zelfs elf procent per jaar…Terug naar overzicht